Parkeervoorziening

Uit Parkeerwoordenboek
Ga naar: navigatie, zoeken

Parkeervoorzieningen zijn alle voorzieningen die geschikt zijn om een voertuig te parkeren.

"Inrichting bestemd voor het parkeren of stallen van voertuigen" (bron: NEN 2443:2012)

Onderverdeeld naar hun verschijningsvorm zijn er drie hoofdcategorieën parkeervoorzieningen: straatparkeerplaatsen, parkeerterreinen en parkeergarages

Straatparkeerplaatsen

Ongereguleerde parkeerplaatsen

Gereguleerde parkeerplaatsen

Gefiscaliseerd parkeren

Vergunningsparkeerplaatsen

Mindervalidenparkeerplaatsen

Parkeerterreinen

Een parkeerterrein is een "van een rijbaan gescheiden terrein dat is bestemd om op te parkeren of op te stallen." (bron: NEN 2443:2012)

Niet-openbare parkeerterreinen

Openbare parkeerterreinen

Parkeergarages

Een parkeergarage is een gebouw, of onderdeel daarvan, bestaande uit een of meer bouwlagen met het doel daarin auto's te parkeren. Om dit mogelijk te maken bestaat een parkeergarage uit een samenstel van verkeersruimten (voor zowel voetgangers als voertuigen), parkeervakken en noodzakelijke nevenruimten. De dimensionering van een parkeergarage hangt af van het karakter (niet-openbaar of openbaar) en de gebruiksintensiteit.

Niet-openbare parkeergarages

Een niet-openbare parkeergarage is hoofdzakelijk bestemd voor vaste gebruikers met zwerfplekken voor hun voertuigen. In een niet-openbare parkeergarage heeft maximaal 20% van het aantal parkeerplaatsen een openbaar karakter en is bestemd voor niet-vaste gebruikers.

Openbare parkeergarages

Een openbare parkeergarage is hoofdzakelijk bestemd voor hoofdzakelijk onregelmatige gebruikers.

"Parkeergarage te gebruiken door meer dan 20% niet-vaste gebruikers"(bron: NEN 2443:2012)