Parkeernorm

Uit Parkeerwoordenboek
Ga naar: navigatie, zoeken

Een parkeernorm is een getal dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen voor een bepaalde functie nodig zijn per eenheid of oppervlakte.

Parkeernormen zijn nodig om een prognose te kunnen maken van de te verwachten parkeerbehoefte bij bouwontwikkelingen. Met parkeernormen, inclusief een toepassingskader, kan een gemeente komen tot de parkeereis die opgenomen wordt in de bouwvergunning.