Parkeercontroleur

Uit Parkeerwoordenboek
Ga naar: navigatie, zoeken

De functionaris die door het bevoegde gezag is aangesteld om te controleren of geparkeerd wordt onder volgens het geldende parkeerregime. Een parkeercontroleur kan bevoegd zijn om te controleren of op een plaats überhaupt geparkeerd mag worden, parkeerbelasting is betaald, of dat er volgens de vergunningvoorwaarden wordt geparkeerd.

In geval gecontroleerd wordt of parkeerbelasting is betaald, treedt de parkeercontroleur op als fiscaal opsporingsambtenaar. Bij niet of niet juist betalen legt de controleur een naheffingsaanslag op. In alle gevallen dat de controle plaatsvindt op basis van de wegenverkeerswet of lokale wet- en regelgeving dient de controleur te beschikken over bijzonder opsporingsbevoegdheden en dient te beschikken over de bevoegdheden van een BOA.