Coulancetijd

Uit Parkeerwoordenboek
Ga naar: navigatie, zoeken

De bij een parkeerhandeling betaalde tijd is zelden gelijk aan de duur van een geheel aantal tariefperioden. Bij tariefperioden met een lange duur wordt de parkeerapparatuur vaak ingesteld om later over te gaan op een nieuwe tariefperiode dan werkelijk het geval is. Een parkeerder betaalt daardoor als hij op de grens van een tariefperiode betaalt voor één tariefperiode minder. Het verschil tussen de in de apparatuur ingestelde tariefperioden en de sinds het inrijmoment verstreken tijd noemen we coulancetijd.

Schematische weergave

Schematische weergave van coulancetijd.


In situatie 1 valt het betaalmoment vlak na het verstrijken van tariefperiode 1. De parkeerapparatuur zal nu niet de volledige tariefperiode 2 in rekening brengen, maar alleen tariefperiode 1. De periode na overschrijding van een tariefperiode die niet in rekening wordt gebracht als betaalde tijd heet coulancetijd.