Bestek

Uit Parkeerwoordenboek
Ga naar: navigatie, zoeken

Het document waarin een opdrachtgever alle informatie heeft opgenomen die relevant is voor het kunnen uitbrengen van een aanbieding in het kader van een aanbesteding waarop het bestek betrekking heeft, waaronder inbegrepen het programma van eisen, de concept(raam)overeenkomst(en), standaardformulieren en bijlagen.